Daniel Kahneman

Daniel Kahneman

  • Tel Aviv-Yafo, Israel
  • March 5, 1934
  • Male
  • 1